easy it

Udruženje informatičara Srbobrana

Go to Desktop aplikacije

Desktop aplikacije

Aplikacije za vođenje posla u javnom i privatnom sektoru.

Go to Web aplikacije

Web aplikacije

Internet aplikacije rađene za poslovne i lične potrebe.

Go to Publikacije

Publikacije

Naučno-instraživački rad u oblasti informacionih tehnologija.

Go to Edukacije

Edukacije

Organizovanje edukacije u oblasti informacionih tehnologija.

Ko smo mi ?

O udruženju
Easy IT je neprofitno udruženje građana iz Srbobrana

Easy IT je udruženje koje je nastalo kao odgovor na sve rastuća pitanja o prirodi informacionih tehnologija. Easy IT, kao udruženje građana sastavljeno od entuzijasta i stručnjaka iz oblasti informacionih tehnologija ima za cilj da se bavi edukacjiom i projektima koje će koristiti građanima Srbobrana.